Kaja Project a. s. je firma orientovaná na realizaci staveb, převážně na základě projektů architektonické a projekční kanceláře Studio A, jejíž je Kaja Project a. s. dceřiná firma.

Kaja Project a. s. a Studio A spolu tvoří ruku v ruce kompletní stavební zajištění od koncepce stavby, přes kompletní projekční práce, až po realizaci stavby.

Společnost vznikla dne 3.12.2011 zápisem do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1229.

Zapsána je pod obchodní firmou: KAJA project a.s.,se sídlem: Strachovská 333, 393 01 Pelhřimov, IČ:26041138,DIČ: CZ26041138, bankovní spojení:č.ú. 19-3880390257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

Obchodní společnost je nadále zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1229.

Statutárním ředitelem společnosti KAJA project a.s. je: Ing. Jan Kupec, nar.1.5.1982, Květnového povstání 257, Benice, 103 00 Praha 10
Předsedou správní rady společnosti KAJA project a.s. je:
Jediným akcionářem společnosti KAJA project a.s. je:>  Účetní uzávěrka 2014 - Kaja a.s.  >  Účetní uzávěrka 2013 - Kaja a.s.

KAJA PROJECT

Strachovská 333, 393 01 Pelhřimov
tel. +420 724 046 465

jankupec@kajaproject.cz

Ing. Jan Kupec

předseda představenstva

tel. +420 724 046 465
jankupec@kajaproject.cz

Kontaktujte
nás

Kontaktujte
nás